تن‌آرامی
«اصواتی برای ریلکسیشن و مدی‌تیشن»

ریلکسیشن یا «تن‌آرامی» تکنیکی است که از طریق پایین آوردن تنش عضلات ارادی و مدیریت ریتم و عمق تنفّس تون سمپاتیک بدن را کاهش می‌دهد و در درمان حالات اضطرابی و مشکلات روان‌تنی کمک‌کننده است. مدی‌تیشن یا «حضور» تکنیکی است که از طریق تمرکز بر محرّک‌های مشخّص، تمرکز ذهن را بر این‌جا و اکنون افزایش می‌دهد و مدیریت بخش‌های عالی مغز (کورتکس پره‌فرونتال) را بر بخش‌های هیجانی و ابتدایی مغز تقویت می‌کند. (توجه کنید به‌دلیل اختلا‌ل‌های مکرر اینترنت ممکن است اصوات گاهی با تاخیر بارگذاری شوند لطفا کمی صبوری کنید.)

باران
رعد و برق
باد
جنگل
برگها
جریان آب
دریا کنار
اب
آتش
شب تابستانی
کافه
 قطار
پنکه
صدای سفید
صدای صورتی
صدای قهوه ای